53dd6c453bf031635ccab802339a7a55

מתחילים את שנת הלימודים ומתלבטים מה הכי טוב לילד?

ההזדמנות שלך לקבל כלים מהגישה האנתרופוסופית לנושאים חשובים להתפתחות של הילד שלך

אסטרטגיות למידה © כל הזכויות שמורות