29010a02b7d945eb853e665330995b84

לילד יש "חורים" בלוח הכפל?

זה הזמן להספיק להשלים את הפער לפני שתגיע התעודה של סוף השנה

תגובות


חובה למלא את כל השדות!


שם

אסטרטגיות למידה © כל הזכויות שמורות